Het mooiste streekproduct van Limburg!

Door de toename van de zwijnenpopulatie in Limburg is er een groeiende vraag naar afzet van dit prachtige vlees. Om een goede balans te houden tussen de natuur, het wild en de mensen is er een goed beheerplan opgesteld om deze wilde zwijnen te beheren. Hieruit komt het mooiste scharrelvlees van Limburg!

De eerste pilot loopt met venkelworsten, peperworsten en knoflookworsten van wild zwijn. Deze zijn te bestellen in onze webshop! Binnenkort voegen we truffelworsten en wildstoof in blik toe.

Erkende wildslager Herman ter Weele maakt samen met poelier Hendriks uit Venlo maken de door ons samengestelde worsten.

Meer informatie over de wilde zwijnen en hoe natuurgebieden beheerd worden? Kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Sjwein, het mooiste streekproduct van Limburg!

🐗 100% Limburgse wilde zwijnen

🥩 Gekeurd op kwaliteit en gecontroleerd in het lab

🍖 De mooiste kwaliteitsproducten, met zorg samengesteld

🍃 100% scharrelvlees en puur natuur

Sjwein

Waar er twee jaar geleden 450 wilde zwijnen in Limburg werden geschoten, zijn dat er momenteel 1200.

Ons Limburgse land heeft een uitstekend klimaat voor de zwijnen en de populatie groeit enorm hard. Limburg telt één leefgebied voor de wilde zwijnen: nationaal park de Meinweg in Herkenbosch. Voor alle zwijnen die daar buiten lopen, geldt een nulstand. Wat houdt dit in?

Alle zwijnen buiten de Meinweg vallen onder ‘beheer en schadebestrijding’. In dit gebied worden zoveel mogelijk zwijnen geschoten. Tot er geen meer zijn? Nee, dat is een illusie!

Jagers hebben weidelijkheidsregels waar ze aan dienen te voldoen. Ze zorgen dat er met respect met het wild wordt omgegaan. Gemiddeld besteedt een jager 80 uur aan het schieten van een zwijn.

Waarom schieten we deze zwijnen?

  • Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen de natuur, het wild, en de mensen in Limburg.
  • Daarnaast willen we valwild, wild dat bij aanrijdingen om het leven komt, zoveel mogelijk beperken. Zo zorgen we voor een veiliger verkeer.
  • De dreigende komst van de Afrikaanse varkenspest, die de zwijnen kunnen overbrengen, zou een strop zijn voor de agrarische sector.
  • Wilde zwijnen brengen schade aan landbouwgewassen. Dit willen we zoveel mogelijk beperken.

Biotoop

Het wild zwijn leeft in uitgestrekte loof- en gemengde bossen, elzenbroekbos, struweel, rietvelden, moerassen en ouder naaldbos met dichte ondergroei.

Leefwijze

Wilde zwijnen zijn voornamelijk actief in de schemer en de nacht. In gebieden met weinig verstoring zijn ze soms ook overdag actief. Jonge mannelijke dieren nemen de laagste positie in en zwakke vrouwtjes staan in rangorde meestal boven sterke keilers. Bij een gering voedselaanbod vallen grotere groepen, genaamd rotten, uit elkaar. Een rotte bestaat uit volwassen zeugen, overlopers en biggen en kan tot ongeveer dertig dieren groot zijn. De moederbinding duurt meestal anderhalf jaar, waarbij de vorige worp bij de zeug blijft als zij haar nieuwe worp krijgt. Keilers scheiden zich daarna af en kiezen uiteindelijk een eigen leefgebied, waar ze solitair verder leven. Tijdens de bronst (rauschtijd) voegen de keilers zich tijdelijk weer bij een rotte, nadat ze hun dominantie fel bevochten hebben.

Voortplanting

Rauschtijd: september-januari
Draagtijd:  16-17 weken
Aantal worpen: 1-2 per jaar
Worpgrootte: gemiddeld 7-8 biggen

Bron: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.